Attefallshus - På ditt sätt

Med nogabygg kan du få ditt Attefallshus precis så som du vill ha det. Har du någon idé om utförande, kanske redan ritningar eller skisser ? I så fall är detta en bra utgångspunkt för ett uppstartsmöte.
Tillsammans sammanställer vi dina idéer med våra erfarenheter och kommer fram till de bästa lösningarna med dig vid rodret. För även om du är kapten så kanske det kan vara bra med en styrman ibland. Låt oss guida dig kring alla möjligheter med Attefallshus.

Värt att veta om Attefallshus

Om du har ett bostadshus en eller två våningar så kan du uppföra ett attefallshus utan bygglov men du måste ändå göra en anmälan till byggnadsnämnden som ger klartecken för att starta.
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad). Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans. Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Vad får ett attefallshus användas till ?

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. källa nogabygg och boverket. Detaljerad information finns på boverketshemsida som du når på boverket.se
Attefallshus
DSC_0892
Attefallshus modulbaserat
Attefallshus_3

Testa vår digitala guide och se prisförslag på ditt Attefallshus direkt