Stenmurar - en klassisk byggkonst

Vi på Noga Bygg & Design jobbar tillsammans med Rolands Stenläggning som är specialister specifikt inom stenläggning och murar.
Vi gör klassiska kallstensmurarm och trappsättningar i natursten. Vi arbetar även med betong- och klinkermaterial.
Stenmurar har länge varit en viktig del av trädgårdsdesign och landskapsarkitektur. En stenmur kan ha både en praktisk funktion som att hålla marken på plats eller att skapa terrasser, samt en estetisk funktion genom att ge trädgården eller landskapet en unik karaktär.

Att bygga en stenmur

Att bygga en stenmur kräver kunskap och erfarenhet, eftersom det är viktigt att muren byggs på ett sätt som är hållbart och stabilt. Att anlita NOGA med erfarna stensättare garanterar att muren byggs på ett hållbart och stabilt sätt. För att en stenmur ska vara stabil måste den vara rätt dimensionerad och ha en lämplig lutning för att motstå marktryck och erosion.

Materialval och utseende

Stenmurar kan byggas med olika typer av stenar, såsom natursten eller mursten. Naturstenar ger en rustik och naturlig känsla till trädgården eller landskapet, medan murstenar ger en mer formell och strukturerad look. Stenmurar kan också kombineras med andra trädgårds- eller landskapsfunktioner, såsom trappor eller fontäner.
En annan fördel med stenmurar är att de är lätta att underhålla. Stenar är naturligt hållbara och kan motstå väder och vind, så att muren behåller sin skönhet och funktion under många år.
Sammanfattningsvis kan stenmurar ge en unik karaktär till en trädgård eller ett landskap samtidigt som de har en praktisk funktion. Med rätt underhåll kan en stenmur vara en vacker och funktionell del av en trädgård eller ett landskap i många år framöver.
Stenmur exempel
Stenmur exempel