Dränering och markarbeten

Vi hjälper dig med dränering och andra markarbeten. Dränering är en viktig del av byggnadskonstruktion. Att ha en bra dränering gör att överflödigt vatten avlägsnas från marken kring ditt hus förhindrar skador på byggnader och infrastruktur. Vi på Noga Bygg & Design har den kunskap, utrustning och erfarenhet som krävs för ett lyckat dräneringsprojekt. Kontakta oss för rådgivning och hjälp.

Vad består ett dräneringssystem av ?

En effektiv dräneringssystem består av flera komponenter, inklusive dräneringsrör, dräneringsfilt, dräneringsdukar, fyllnadsmassor, dräneringsbrunnar och dräneringsavlopp. Det finns olika typer av dräneringssystem som kan användas beroende på situationen. Vi jobbar med samtliga leverantörer av dräneringssystem och tillsammans hittar vi den optimala lösningen för Er.

Ytdränering

Vi arbetar mycket med finplanering och anläggning av trädgårdar där ytdränering, grundvattendränering och dikning är del av markanläggningsarbetet.
Ytdränering används för att avlägsna överskott av ytvatten från marken, till exempel från gräsmattor eller planteringar. Grundvattendränering används för att avlägsna överflödigt grundvatten som kan leda till skador på byggnader och infrastruktur. Av-loppsdiken används för att leda bort överskott av vatten från regn, grundvatten och ytvatten från en plats till en annan.
Dränering
Dränering gräv